گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

نخستین گروه دانشجویان اروپایی به دانشگاه شهید چمران اهواز حضور یافتند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هفت تن از دانشجویان ایران شناسی برای تکمیل دوره فارسی آموزی به مدت یک ماه در مرکز آزفا مشغول به تحصیل می‌شوند و به طور همزمان در کلاس‌های ادبیات فارسی و تاریخ دانشکده ادبیات حضور می‌یابند.

بر اساس تفاهم نامه تبادل دانشجو و استاد میان دانشگاه «چارلز پراگ» و دانشگاه شهید چمران اهواز، قرار است سالانه به تعدادی از دانشجویان هر دو دانشگاه فرصت‌های مطالعاتی و زبان آموزی اعطا شود.

در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه دوجانبه، روز گذشته سرپرست دانشجویان دانشگاه چارلز، دکتر زوزانا کریهوا، به همراه دانشجویان دانشکده هنر و علوم انسانی در مرکز آزفا حضور یافت.

مطالعات ایران شناسی و علاقه‌مندی به زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی، میراثی است ارجمند که از پژوهشگر نامدار پروفسور یان ریپکا در دانشگاه چارلز به جای مانده است.

#منطقه خوزستان #حضور دانشجویان اروپایی به دانشگاه شهید چمران #بر اساس تفاهم‌نامه تبادل دانشجو #دانشجویان دانشگاه چارلز پراگ (جمهوری چک) #تفاهم نامه تبادل دانشجو و استاد
منبع: خبروان


addup.center