گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

منتخبان برنامه تبادل دانشجو دانشگاه کردستان با اف اچ یوانیوم اتریش معرفی شدند


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به فراخوان گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان در دی ماه 1397 مبنی بر طرح تبادل دانشجو با دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش برای سال تحصیلی 2019-2020، بیش از 70 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای این طرح ثبت نام کردند. پس از بررسی درخواست‌های ارائه شده در کمیته ارزیابی متشکل از مسئولین آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه، از دانشجویان منتخب دور اول (35 نفر) آزمون زبان انگلیسی بعمل آمد. در مرحله سوم از 15 نفر منتخب دور دوم مصاحبه تخصصی به زبان انگلیسی انجام گرفت و در نهایت تعداد 8 دانشجو بشرح زیر جهت استفاده از گرنت ernst mach garnt به دانشگاه اتریشی معرفی شدند. مازیار روحانی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری و اسرا فلاحی، کارشناسی مدیریت گردشگری و سید احسان احمدی، کارشناسی ارشد مهندسی برق و سوما محمدی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری و آزاده فروزنده، کارشناسی مدیریت بازرگانی و هاوژین رضایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سعید صفایی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و یاسمن دانایی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار. همچنین الهه قابلی (کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار) و دانیال عزیزامان (کارشناسی مهندسی کامپیوتر) بعنوان دانشجویان رزرو برای این برنامه در نظر گرفته شدند. بر اساس توافق‌نامه امضا شده بین دو دانشگاه، دانشجویانی که موفق به طی مرحله نهایی اخذ گرنت شوند، یک ترم تحصیلی (پاییز 2019 یا بهار 2020) را در دانشگاه اتریشی سپری خواهند کرد و تمامی هزینه‌های اقامت و تحصیل آن‌ها (ماهیانه 1050 یورو) از محل گرنت اتریشی پرداخت خواهد گردید. لازم به ذکر است، در حال حاضر 4 دانشجوی دانشگاه کردستان (منتخبین سال گذشته) در حال گذراندن دوره تحصیلی خود در دانشگاه اتریشی هستند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به فراخوان گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان در دی ماه 1397 مبنی بر طرح تبادل دانشجو با دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش برای سال تحصیلی 2019-2020، بیش از 70 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای این طرح ثبت نام کردند.
پس از بررسی درخواست‌های ارائه شده در کمیته ارزیابی متشکل از مسئولین آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه، از دانشجویان منتخب دور اول (35 نفر) آزمون زبان انگلیسی بعمل آمد. در مرحله سوم از 15 نفر منتخب دور دوم مصاحبه تخصصی به زبان انگلیسی انجام گرفت و در نهایت تعداد 8 دانشجو بشرح زیر جهت استفاده از گرنت Ernst Mach Garnt به دانشگاه اتریشی معرفی شدند.

مازیار روحانی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری و اسرا فلاحی، کارشناسی مدیریت گردشگری و سید احسان احمدی، کارشناسی ارشد مهندسی برق و سوما محمدی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری و آزاده فروزنده، کارشناسی مدیریت بازرگانی و هاوژین رضایی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سعید صفایی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و یاسمن دانایی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار.
همچنین الهه قابلی (کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار) و دانیال عزیزامان (کارشناسی مهندسی کامپیوتر) بعنوان دانشجویان رزرو برای این برنامه در نظر گرفته شدند.
بر اساس توافق‌نامه امضا شده بین دو دانشگاه، دانشجویانی که موفق به طی مرحله نهایی اخذ گرنت شوند، یک ترم تحصیلی (پاییز 2019 یا بهار 2020) را در دانشگاه اتریشی سپری خواهند کرد و تمامی هزینه‌های اقامت و تحصیل آن‌ها (ماهیانه 1050 یورو) از محل گرنت اتریشی پرداخت خواهد گردید.

لازم به ذکر است، در حال حاضر 4 دانشجوی دانشگاه کردستان (منتخبین سال گذشته) در حال گذراندن دوره تحصیلی خود در دانشگاه اتریشی هستند.
#برنامه تبادل دانشجو دانشگاه کردستان با اتریش #دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش #گرنت پژوهشی #تبادل دانشجو با اتریش
منبع: خبروان


addup.center