گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

سنوات شبانه دانشجویان ترم 9 دانشگاه ولایت حذف شد/ اجرای قانون سنوات از ترم 10 به بعد


سعید بقائی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ولایت در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: سنوات ترم 9 از دانشجویان ورودی 93 به همت بسیج دانشگاه ولایت حذف شد. وی افزود: با توجه به درخواست دانشجویان و پیگیری بسیج دانشجویی و موفقت اعضا هیئت مدیره دانشگاه ولایت بنا بر این شد که با توجه به قانون سنوات که از دانشجویان ورودی 93 به بعد در صورت ورود به ترم 9 دانشگاه مجاز به دریافت سنوات شبانه از دانشجویان است، با توجه به درخواست و پیگیری بسیج دانشجویی و موافقت هیئت مدیره دانشگاه بنا بر این شد که قانون سنوات از ترم 10 به بعد دانشجویان 93 گذاشته شود. بقائی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی خانواده‌های دانشجویان می‌باست دولت و ارگان‌های دولتی یاور مردم انقلابی کشور باشند و ما به عنوان موذنین جامعه همیشه در کف و سطح جامعه به فکر مردم عزیز کشور خواهیم بود و دغدغه و مشکل مردم دغدغه و مشکل تمامی جهادگران عرصه علم و فرهنگ خواهد بود وی تصریح کرد: امیدواریم این اقدام بسیج دانشجویی کمک کننده خانواده‌های دانشجویان عزیز باشد همچنین در پایان از همراهی تمامی مسئولین دانشگاه ولایت از جمله ریاست پیشین دانشگاه ولایت و ریاست فعلی دانشگاه کمال تشکر را داریم.

سعید بقائی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ولایت در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: سنوات ترم 9 از دانشجویان ورودی 93 به همت بسیج دانشگاه ولایت حذف شد.
وی افزود: با توجه به درخواست دانشجویان و پیگیری بسیج دانشجویی و موفقت اعضا هیئت مدیره دانشگاه ولایت بنا بر این شد که با توجه به قانون سنوات که از دانشجویان ورودی 93 به بعد در صورت ورود به ترم 9 دانشگاه مجاز به دریافت سنوات شبانه از دانشجویان است، با توجه به درخواست و پیگیری بسیج دانشجویی و موافقت هیئت مدیره دانشگاه بنا بر این شد که قانون سنوات از ترم 10 به بعد دانشجویان 93 گذاشته شود.

بقائی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی خانواده‌های دانشجویان می‌باست دولت و ارگان‌های دولتی یاور مردم انقلابی کشور باشند و ما به عنوان موذنین جامعه همیشه در کف و سطح جامعه به فکر مردم عزیز کشور خواهیم بود و دغدغه و مشکل مردم دغدغه و مشکل تمامی جهادگران عرصه علم و فرهنگ خواهد بود
وی تصریح کرد: امیدواریم این اقدام بسیج دانشجویی کمک کننده خانواده‌های دانشجویان عزیز باشد همچنین در پایان از همراهی تمامی مسئولین دانشگاه ولایت از جمله ریاست پیشین دانشگاه ولایت و ریاست فعلی دانشگاه کمال تشکر را داریم.
#سنوات ترم 9 دانشجویان دانشگاه ولایت #مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ولایت #حذف سنوات ترم 9 از دانشجویان دانشگاه ولایت #مسئولین دانشگاه ولایت
منبع: خبروان


addup.center