گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

زنبورها ریاضی‌دانان خوبی هستند


طبق مطالعه جدیددانشمندان زنبورهای عسل قادربه درک ریاضیات به‌صورت پیچیده هستند.

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، طبق مطالعه جدید دانشمندان زنبور‌های عسل قادر به درک ریاضیات به‌صورت پیچیده هستند.در این تحقیق محققان کشف کردند که زنبور‌ها قادرند چگونگی استفاده از رنگ آبی و زرد را به‌عنوان نماد جمع و تفریق یاد بگیرند.

در حالی که بسیاری از حیوانات درک ابتدایی از اعداد برای یافتن خوراک، مدیریت منابع و ... دارند، تنها معدود از مهره‌داران غیر انسان می‌توانند عملیات پیچیده انجام دهند.یافته‌های جدید به این دلیل حائز اهمیت است که میان تکامل زنبور و انسان 400 میلیون سال اختلاف است و این بدان معنا است که شناخت اعداد پیشرفته ممکن است، برای حیوانات غیر انسان قابل دسترس‌تر بوده باشد.

محققان با ایجاد یک راه مارپیچ (هزارتو) 14 زنبورعسل را مورد آزمایش قرار دادند که آیا می‌توانند از زرد و آبی برای جمع و تفریق استفاده کنند. طبق این آزمایش بین 63 تا 72 درصد زنبور‌ها توانستند پاسخ درست دهند.هرچند محیط آزمایش بسیار کوچک تعریف‌شده بود، اما بشر متوجه شده است که مغز زنبور 20 هزار برابر کوچک‌تر از انسان بوده و ممکن است، این یافته به رهیافت جدید برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بدل شود.

میزان

2025

#زنبورعسل #محاسبات ریاضی #رنگ ها #حشرات #گل #گرده افشانی #ریاضیات #گوناگون #حیوانات #انسان
منبع: خبروان


addup.center