گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

دمای زمین 5 سال آینده رکورد می‌زند


دانشمندان پیش‌بینی می‌کننددمای پنج سال آتی زمین رکوردمی زند، این درحالی است که 2018 میلادی چهارمین سال گرم متوالی درتاریخ است.

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، 2018 میلادی چهارمین سال متوالی تاریخ بوده که دمای زمین گرم‌تر شده است. این در حالی است که دانشمندان آب و هواشناسی انگلیسی پیش بینی می کنند پنج سال آتی گرم‌تر باشد و حتی ممکن است گرمای آن به سطح رکوردی بی‌سابقه برسد.

دو سازمان آمریکایی در حوزه آب و هوا، سازمان آب و هواشناسی انگلیس و سازمان آب و هواشناسی جهانی دمای سراسر دنیا را با شیوه هایی متفاوت تحلیل کردند. اما همه آنها به نتیجه یکسان رسیدند؛ 2018 میلادی پس از 2015، 2016 و 2017 میلادی چهارمین سال گرم تاریخ بوده است.سازمان NOAA در آمریکا اعلام کرد متوسط دمای 2018 میلادی 14.69 درجه سلسیوس بوده است که 0.79 درجه سلسیوس گرمتر از متوسط دمای قرن بیستم میلادی است.

البته به گفته دانشمندان ناسا و NOAA، سال 2018 به دلیل تغییرات آب و هوایی گاه و بی‌گاه اندکی خنک‌تر از سه سال قبل بوده است.این در حالی است که سازمان آب و هواشناسی انگلیس پیش بینی می کند پنج سال آتی متوسط دما به 14.73 تا 15.27 درجه سلسیوس برسد. چنین دمایی حتی گرمتر از 4 سال پیشین خواهد بود.

مهر

2025

#تغییرات آب و هوایی #گرمایش زمین #دمای زمین #کره زمین #ناسا #هواشناسی #انگلیس #پارس #گرم شدن زمین #آب وهوا #گوناگون
منبع: خبروان


addup.center