گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

دانشگاه تهران میزبان اولین رویداد «استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک» می‌شود


به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک در تاریخ 7 الی 9 اسفند ماه 1397 توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های منطقه یک تهران برگزار خواهد شد. از مهمترین اهداف این رویداد می‌توان به ایجاد زمینه‌ای جهت افزایش سطح سواد سلامت روان در میان دانشجویان، ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان، ترویج فرهنگ خلاقیت، کار تیمی و کار آفرینی، هم گام شدن سیستم دانشگاه با نوآوری‌های فناوری و ارتقاء خدمات الکترونیک به دانشجویان، کاهش هزینه‌های خدمات سلامت روان و سایر هزینه‌ها با بهره گیری از فناوری‌های الکترونیک، و افزایش کیفیت و دسترس پذیری افراد به خدمات سلامت روان با بهره گیری از فناوری‌های الکترونیک وایجاد زمینه‌ای برای گرد هم آیی دانشجویان رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات اشاره کرد. این رویداد با محورهای اصلی سواد سلامت روان و خودمراقبتی، آسیب‌های روانی اجتماعی (افسردگی، خودکشی، آزار و اذیت‌های سایبری، مصرف مواد و.. )، مشاوره‌های الکترونیک، game و سلامت روان، ابزارهای پیشگیری دیجیتال در حوزه روان ارائه خواهد شد. شرکت کنندگان در این رویداد بین 100 تا 120 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های منطقه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که با شرکت در این دوره از مزایایی همچون تمرین و تقویت کار گروهی، فرصت بهره گیری از فضای مربی گری و منتورینگ توسط افراد خبره در زمینه‌های تدوین طرح توجیهی، مدل کسب و کار، ارزش گذاری فناوری، بازاریابی و فروش و نحوه ارائه طرح به سرمایه گذاران بهره‌مند می‌شوند. گفتنی است؛ به شرکت کنندگان در این رویداد گواهی شرکت در اولین استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیکی اعطا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک در تاریخ 7 الی 9 اسفند ماه 1397 توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های منطقه یک تهران برگزار خواهد شد.

از مهمترین اهداف این رویداد می‌توان به ایجاد زمینه‌ای جهت افزایش سطح سواد سلامت روان در میان دانشجویان، ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی در بین دانشجویان، ترویج فرهنگ خلاقیت، کار تیمی و کار آفرینی، هم گام شدن سیستم دانشگاه با نوآوری‌های فناوری و ارتقاء خدمات الکترونیک به دانشجویان، کاهش هزینه‌های خدمات سلامت روان و سایر هزینه‌ها با بهره گیری از فناوری‌های الکترونیک، و افزایش کیفیت و دسترس پذیری افراد به خدمات سلامت روان با بهره گیری از فناوری‌های الکترونیک وایجاد زمینه‌ای برای گرد هم آیی دانشجویان رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات اشاره کرد.

این رویداد با محور‌های اصلی سواد سلامت روان و خودمراقبتی، آسیب‌های روانی اجتماعی (افسردگی، خودکشی، آزار و اذیت‌های سایبری، مصرف مواد و..)، مشاوره‌های الکترونیک، Game و سلامت روان، ابزار‌های پیشگیری دیجیتال در حوزه روان ارائه خواهد شد.

شرکت کنندگان در این رویداد بین 100 تا 120 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های منطقه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که با شرکت در این دوره از مزایایی همچون تمرین و تقویت کار گروهی، فرصت بهره گیری از فضای مربی گری و منتورینگ توسط افراد خبره در زمینه‌های تدوین طرح توجیهی، مدل کسب و کار، ارزش گذاری فناوری، بازاریابی و فروش و نحوه ارائه طرح به سرمایه گذاران بهره‌مند می‌شوند.
گفتنی است؛ به شرکت کنندگان در این رویداد گواهی شرکت در اولین استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیکی اعطا خواهد شد.
#استارت آپ ویکند سلامت #سلامت روان #دانشگاه تهران
منبع: خبروان


addup.center