گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

جنجال تصویر منتشر شده از این مرد پلید در اینترنت + عکس


این ماهیگیر از لحظه قلیان کشیدن خود با بدن کوسه مرده فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است که باعث اعتراض دوستداران حیات وحش شده است.

نوداد: این ماهیگیر از لحظه قلیان کشیدن خود با بدن کوسه مرده فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است که باعث اعتراض دوستداران حیات وحش شده است.

#قلیان #پوست کوسه #عکس
منبع: خبروان


addup.center