گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کارخبر داد .

به گزارش مهر، به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی با توجه به برنامه های پیش روی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با توجه به رسالتش، گسترش زیرساخت های فناوری های آموزشی جدید، ارائه دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای ترکیبی را در برنامه خود دارد .

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، توانمندسازی دانشجویان مطابق با نیازهای بازار کار و ارائه آموزش های مهارتی و کارآفرینی به آنها را یکی از مهم ترین برنامه های دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: دانشگاه پیام نور در زمینه گسترش مرزهای دانش و جذب دانشجویان خارجی نیز فعال خواهد بود

#آموزش مهارتی #دانشگاه پیام نور #مرتضی محسنی
منبع: خبروان


addup.center