گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

ترورهای انتحاری


ترورهای انتحاری، بخشی مهمی از کارنامه گروه تروریستی مجاهدین خلق است.

فرهیختگان آنلاین: ترور‌های انتحاری، بخشی مهمی از کارنامه گروه تروریستی مجاهدین خلق است. در این روش فرد ضارب با کمربند انفجاری خود را به اشخاص مورد نظر نزدیک می‌کرد و با منفجر کردن خود باعث به شهادت رسیدن هدف مورد نظر می‌شد. در اکثر قریب به اتفاق این اقدامات تروریستی، افراد زیاد دیگری نیز علاوه‌بر شخص مورد نظر مجروح و شهید می‌شدند، از جمله در شیراز و همراه با آیت‌الله دستغیب 12 نفر از مردم نمازگزار یا در تبریز به همراه آیت‌الله مدنی 17 تن از مردم به شهادت رسیدند.
برخی از ترور‌های انتحاری که سازمان مجاهدین خلق مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفت عبارتند از:

#ترور‌های انتحاری #گروه تروریستی #مجاهدین خلق
منبع: خبروان


addup.center