گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

بررسی پیش‌نویس منشور حقوق دانشجویی

آئین نامه کانون‌های فرهنگی و پیش نویس منشور حقوق مسؤولیت‌های دانشجویی در نشست نمایندگان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بررسی شد.

به گزارش مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست سالیانه نمایندگان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هدف بررسی نقطه نظرات دانشجویان فعال فرهنگی و ارائه گزارش سالیانه با حضور امیر لله‌گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، سیده مریم حسینی، رئیس اداره کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت و محمد حسین مطهری رئیس کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این نشست، سیده مریم حسینی، رئیس اداره کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در بعضی از دانشگاه‌ها و در بعضی از موارد به دلیل آگاهی نداشتن از آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی مشکلاتی از ابتدای تشکیل کانون و در ادامه آن پیش می‌آید.

وی به تشریح آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی پرداخت و گفت: افرادی که می‌خواهند اقدام با تاسیس کانون فرهنگی کنند حتما باید یک نیمسال از تحصیل خود را گذرانده باشند و حکم قطعی محرومیت تحصیل نداشته باشند و در ادامه باید طبق آئین نامه فعالیت خود را ادامه دهند.

نمایندگان کانون‌های فرهنگی در خصوص مسائل مورد نظر خود که به فعالیت کانون‌ها بر اساس آئین‌نامه مربوط بود، مسائلی را مطرح کردند.

موازی کاری برخی از کانون‌ها با فعالیت دیگر نهادهای دانشجویی، عدم مشخص بودن برخی از فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی بر اساس آئین‌نامه، هدف از فعالیت گروه‌های جهادی و مشخص شدن مسیر فعالیت کانون‌های جهادی، لزوم حمایت دانشگاه از فعالیت کانون‌های فرهنگی و عدم تخصیص بودجه کافی برای فعالیت از جمله مواردی بود که توسط دانشجویان مطرح شد.

حسینی پس از بررسی کامل آئین‌نامه در پاسخ به نمایندگان کانون‌های فرهنگی گفت: رسالت و کارکرد هر کانون فرهنگی بر اساس آئین‌نامه مشخص است و کانون‌ها به صورت خودجوش در فعالیت‌های فرهنگی شرکت می‌کنند و نباید به دیگر فعالیت‌های غیر مرتبط بپردازند.

روش تاسیس کانون فرهنگی، رسیدگی به تخلفات کانون‌ها، نحوه اعتراض کانون‌ها، بررسی وظایف شورای فرهنگی در خصوص کانون‌های فرهنگی، بررسی وظایف گروه ناظر بر فعالیت کانون‌های فرهنگی و بررسی وظایف نماینده دبیران کانون‌های فرهنگی سرفصل‌های آئین‌نامه تشکیل و فعالیت کانون‌های فرهنگی بود که توسط رئیس اداره کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت به طور کامل توضیح داده شد.

حسینی همچنین بر لزوم پیگری فعالیت‌های فرهنگی کانون‌ها از طریق روند قانون و ضوابط کاری کانون‌های فرهنگی تاکید کرد تا موازی کاری بین نهادهای دانشجویی یپش نیاید.

در ادامه امیر لله‌گانی مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با حضور در این نشست بخشی از درخواست دانشجویان در خصوص مشکلات فعالیت دانشجویان در حوزه فرهنگی خطاب به دانشجویان گفت: قوانین در حوزه فرهنگی نیاز به تفسیر دارد چون همه زوایا را نمی‌شود در قانون دید.

لله‌گانی توضیح داد: باید برای فعالیت فرهنگی انگیزه درونی داشته باشیم و کار فرهنگی تناسبی با کار دانشجویی ندارد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: فعالیت‌های فرهنگی داوطلبانه است و دانشجویان باید دغدغه اجتماعی داشته باشند تا بتوانند کار فرهنگی انجام دهند و یقیناً فعالیت داوطلبانه در حوزه فرهنگی بسیار ارزشمند است.

وی در خصوص موازی کاری در فعالیت‌های فرهنگی گفت: اگر فعالیت‌های فرهنگی مدیریت شوند و به تمامی فعالان فرهنگی برای انجام برنامه فرصت داده شود، قطعا موازی کاری پیش نخواهد آمد.

توجه به استقلال فعالیت‌های فرهنگی، حمایت نهادهای تصمیم‌گیر برای گسترش فعالیت کانون‌های فرهنگی، شفاف سازی در خصوص قانون و تخصیص بودجه بین نهادهای دانشجویی، برگزاری آموزش کارگاهی توسط کانون‌ها و تعامل بیشتر بین نهادهای فعال دانشجویی از جمله خواسته‌های دانشجویان در این بخش بود.

در این نشست همچنین پیش‌نویس منشور حقوق مسؤولیت‌های دانشجویی توسط محمدحسین مطهری بررسی شد.

مطهری رئیس کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پیش نویس منشور حقوق مسؤولیت‌های دانشجویی سندی است که قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه مجلس دانشگاه است و می‌خواستیم این قوانین که در سال‌های گذشته تصویب شده و شاید امروزه هیچ موضوعیتی نداشته باشد، بازنگری شود و از این جهت برای تغییر و ایجاد قوانین و موضوعات هدف را مشخص کنیم.

وی افزود: با این پیش نویس قرار است که نیاز دانشجوها در حوزه‌های مختلف مشخص شود و سپس آئین‌نامه‌ها اصلاح شوند.

مطهری توضیح داد: کار مطالعاتی سه مرحله بود اول هرچه در حوزه دانشجویی مصوب شد، بررسی شد در مرحله‌دوم‌ تجربه‌های جهانی را در خصوص منشور حقوق دانشجویی را بررسی کردیم، مرحله سوم هشت مقاله علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف نوشته شد که ذیل هشت فصلی است که این منشور را بر اساس آن بررسی می‌کنیم.

وی افزود: متن منشور در 100 بند نوشته شده است که در کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد و تعادلی در مورد این منشور از نگاه اعضای این شورا دست پیدا کردیم و به اجرا نزدیک شدیم.

مطهری خاطرنشان شد: ما با این منشور می‌خواهیم گفتمان حقوق و مسؤولیت در کشور ارتقا پیدا کند. هرکسی اگر حق بیشتری پیدا کند مسؤولیت بیشتری دارد.

#امیر لله گانی #معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت #منشور حقوق دانشجویی #کانون های دانشجویی
منبع: خبروان


addup.center