گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

نوبخت: گرانی موجود مورد تایید دولت نیست

محمد باقر نوبخت عصر سه شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی وتوسعه البرز در جمع خبرنگاران افزود: با تمام مضایق مالی در شرایطی که بودجه با حداقل وابستگی به نفت ظرف روزهای گذشته به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم حدود 14 میلیارد دلار که با ارز چهار هزار و 200 تومان مقرر است کالا به دست مردم برسد را قطع کنیم.

وی ادامه داد: هرچند در طی ماه های گذشته با وجود اینکه دولت بر پیمانش ماند و ارز چهار هزار و 200 تومانی را مبنای واردات و محاسبات قرار داد متاسفانه در بخشی از موارد جامعه شاهد محاسبات با ارز چهار هزار و 200 نبودیم.

معاون رئیس جمهور یادآورشد: این گرانی که اکنون وجود دارد و مورد تایید دولت نیست ناشی از این امر است.

نوبخت افزود: این مطالبه را از تمام دستگاه های نظارتی ذیربط از سوی مردم و دولت داریم تا کاری کنند مبنای محاسبات ارز چهار هزار و 200 تومان باشد.

وی تاکید کرد: دولت با تمام تنگناها منابع را برای مردم تامین می کند.

#محمدباقر نوبخت #سازمان برنامه و بودجه #گرانی ها #معاون رییس جمهور #ارز 4200 تومانی #ارز 4200 تومانی #دولت #محمد باقر نوبخت #واردات
منبع: خبروان