گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

مهاجرانی، bbc را تحریم کرد


«مهاجرانی»؛ وزیر ارشاد دولت اصلاحات به ادبیات شبکه bbc فارسی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: «مهاجرانی»؛ وزیر ارشاد دولت اصلاحات به ادبیات شبکه BBC فارسی واکنش نشان داد.

او نوشت:

«‌برخى دوستان و نیز کامنت گزاران پرسیده اند، وقتى BBC فارسى در باره تمامیت ارضى و وحدت سرزمینى ایران، از واژگان و ادبیات تجزیه طلبان تروریست استفاده مى کند . آیا موجه است که من در برنامه هاى BBC به عنوان مهمان شرکت کنم!؟

نقد و اشکال واردست، دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد.»

#مهاجرانی
منبع: خبروان