گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

علت دهن‌کجی سفارت‌نشینان اروپایی به ایران چیست؟!


حنای دولت‌های اروپایی همانند انگلیس و فرانسه در کشورهای خودشان هم دیگر رنگی ندارد و در مدیریت داخلی کشورشان هم درمانده‌اند؛ قیافه آمدن برای ایران، طنزی بسیار تلخ است.

به گزارش جام نیوز، ظاهرا برداشت طرف‌های غربی از دولت و وزارت خارجه ایران، وادادگی و بی‌اراده بودن است وگرنه علی القاعده نباید شاهد تُرک‌تازی سفارت‌خانه‌های کشورهای اروپاییِ فسیل شده امثال انگلیس و ایتالیا در تهران بودیم.


سفارت‌خانه‌های کشورهای اروپاییِ رو به زوال، همیشه محل جاسوسی بوده اند و امر جدیدی نیست.

پدیده جدید، دهن کجی علنی این سفارت‌خانه‌ها به ارزش‌های فرهنگی اسلامی ایرانی است.


حنای دولت‌های اروپایی همانند انگلیس و فرانسه در کشورهای خودشان هم دیگر رنگی ندارد و در مدیریت داخلی کشورشان هم درمانده‌اند؛ قیافه‌ آمدن برای ایران، طنزی بسیار تلخ است.

#دهن کجی #سفارت #فرهنگ #غرب #اروپا #جاسوسی #ایران
منبع: خبروان