گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

ظریف درگذشت محمدرضا حافظی را تسلیت گفت


وزیر خارجه کشورمان درگذشت انسانی نیک اندیش، نیک سرشت و خیّر، مرحوم محمدرضا حافظی، موسس و رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور را به عموم جامعه خیرین کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در پیامی درگذشت انسانی نیک اندیش، نیک سرشت و خیّر، مرحوم محمدرضا حافظی، موسس و رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور را به عموم جامعه خیرین کشور و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفت.

#پیام تسلیت #تسلیت ظریف #درگذشت حافظی #درگذشت موسس جامعه خیرین #خیرین مدرسه ساز #ظریف وزیر امور خارجه #وزارت خارجه #محمد جواد ظریف #محمدرضا حافظی #محمدجواد ظریف
منبع: خبروان