گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

فعالان اقتصادی جوان برای پولدار شدن عجله دارند


رئیس سازمان اقتصاد اسلامی ایران گفت: جوانان تحصیل کرده بازار عجله زیادی برای پولدار شدن دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توییتر به نقل از علاء الدین میرمحمدصادقی نوشت:

"جوان های بازار اغلب دانشگاهی هستند و مدارج علمی را طی کرده اند و روش های خاصی برای کار های خود دارند. این از صفات مثبت آنهاست. اما اشکال اصلی این تعداد از فعالان اقتصادی نبود اخلاق در رفتار آنها نیست بلکه عجله برای پولدار شدن است."

#جوانان #اتاق بازرگانی ایران #بازرگانی #اقتصاد #بازار #حقوق شهروندی #کلانشهرهای جهان #مدیریت شهری #نشاط اجتماعی #فرهنگ شهروندی #توسعه پایدار #حکمرانی خوب #اداره ارزان شهر #شهرداری #شهر خلاق
منبع: خبروان