گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

استرس مادر تاثیر منفی بر مغز کودک دارد

مطالعات جدید محققان نشان می‌دهد استرس مادر در دوران قبل از بارداری و بارداری، بر رشد مغز کودک تاثیر می‌گذارد.به گزارش ایرنا،‌در این مطالعه، مغز کودکان توسط یک روش تصویربرداری به نام تانسور دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت که به طور خاص برای بررسی ساختار ماده سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد ماده سفید مغز نوزادانی که مادرشان در دوران بارداری و پیش از آن استرس داشته، دچار تغییر می‌شود.
#مادر #نوزاد #استرس #مغزکودک
منبع: خبروان