گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده معظم شهدا


فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری از شهدای تاسوعای حسینی در چابهار در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دیدار کردند.

برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگ لطفا بر روی آن ها ضربه بزنید.

دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
دیدار فرمانده سپاه شهرستان چابهار با خانواده شهید چاردیواری
منبع: خبروان