گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

شاهکار مشترک اداره برق و شهرداری شیراز +عکس

تصویری که یک کاربر توییتر از ناهماهنگی بین شهرداری و اداره برق شیراز منتشر کرده است
(مشرق صحت این تصویر را تایید یا رد نمی‌کند و آماده انعکاس پاسخ مسوولان مربوطه است)

منبع: خبروان


addup.center