گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

سامانه درج حقوق مقامات و مدیران باید مزایا را هم ثبت کند/نظارت مردمی بر سر دریافتی های مقامات

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

نمایینده مردم گلپایگان در مجلس، گفت:سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران باید در جهت شفافیت حقوق و هر آنچه که به عنوان دستمزد و مزایا توسط مقامات کشور دریافت می شود باید برای همگان قابل رویت بوده و مردم بر آن نظارت کنند.

علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مدیران و اعلان خبری مبنی بر اینکه تا دو ماه آینده این سامانه افتتاح می شود، گفت: یکی از مصادیق شفافیتی که باید در کشور انجام شود شفاف سازی میزان حقوق و دستمزد مدیران کشور است که دولت باید هر چه سریعتر نسبت به راه اندازی سامانه و ثبت حقوق و مزایا در این سامانه اقدام کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران  در جهت شفافیت حقوق و هر آنچه که به عنوان دستمزد و مزایا توسط مقامات کشور دریافت می شود باید برای همگان قابل رویت بوده و مردم بر آن نظارت کنند.

سد معبر برای درخواست کنندگان حقوق های غیرمتعارف با ثبت دستمزد در سامانه

وی در تشریح مزایای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران، ادامه داد: راه اندازی سامانه سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام، مسئولان و مقامات و خنثی سازی تبلیغاتی که برخی از رسانه های بیگانه برای ایجاد بی اعتمادی  در جامعه انجام می دهند، می شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران از سوی دیگر از اقدامات افرادی که به دنبال دریافت حقوق های غیرمتعارف هستند، جلوگیری می کند، اظهار داشت: اینگونه شفاف سازی ها باید در مابقی بخش های کشور ایجاد شود تا با سامانه ها و زیرساخت های مناسبی که وجود دارد از وقوع فساد و از ایجاد مسائلی ا که سبب به وجود آمدن بی اعتمادی بین مردم شده جلوگیری کرد.

در شرایط وجود  فساد اقتصادی و مالی در کشور بهترین راهکار شفاف سازی و شفافیت است

وی افزود: می توان با استفاده از این سامانه ها برای حرکت به سمت نظام شفافیت استفاده کرد چراکه در شرایط کنونی که فساد اقتصادی و مالی در کشور وجود دارد، بهترین راهکار شفاف سازی و شفافیت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقابله با فساد بخشی از راه از بین بردن مفاسد است، تصریح کرد:  باید با مفسدان برخورد کرد، اما مهمتر از برخورد شفاف سازی در حوزه پرداخت ها، بانکی، گمرکی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است که بسیاری از کشورها با نگاه شفاف سازی  توانسته اند فساد را مدیریت کنند./

پایان پیام

منبع: خانه ملت


addup.center