تصاویر/ دیوارهای آسمانی شهر

تصاویر/ دیوارهای آسمانی شهر
  در تقویم رسمی کشور ۲۲ اسفند به نام روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است و به این بهانه همراه دیوارهای آسمانی شهر شده ایم.  لینک کوتاه : https://goo.gl/hj9ZDr
تصاویر/ دیوارهای آسمانی شهر

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن