بلایی که در بیمارستان خلیج فارس بوشهر بر سر یک نوزاد درآوردند +عکس

بلایی که در بیمارستان خلیج فارس بوشهر بر سر یک نوزاد درآوردند +عکس
  نوزادی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به دلیل وصل نادرست سرم دچار بیماری نکروز شد.  
به گزارش جنوب نیوز، این نوزاد که به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده بود، به علت این که پرسنل بیمارستان سرم مربوطه را در جای اصلی خود(درون رگ) کودک قرار ندادند، دچار بیماری نکروز شده است.

گفته می شود پس از اعتراض مادر نوزاد درخصوص ناآرامی این کودک، پرسنل بیمارستان به مادر اعلام می کنند به فرزندش شیر بدهد تا نوزاد آرام شود اما ظاهرا با تقلای بسیار نوزاد، سرم از پای وی خارج می شود.پس از تذکرات متعدد مادر نوزاد و با مشاهده وضعیت اسفناک کودک، پرستاران محل قبلی را باندپیچی کرده تا دوباره به کودک سرم وصل کنند اما اینبار با مقاومت مادر مواجه می شوند.

ظاهرا مادر بیمار اصرار می کند که باید فرزندش را ترخیص کنند و پس از مرخص شدنِ فرزند از بیمارستان شهدای خلیج فارس، نوزاد را به پزشک متخصص منتقل کرده که مشخص می شود به دلیل این که سرم به جای رگ در زیر پوست تزریق شده بود، بیمار دچار نکروز شده است.

گفته می شود بیمارستان در مقابل اعتراضات والدین کودک رفتار درستی از خود نشان نداده است./ سوک

بلایی که در بیمارستان خلیج فارس بر سر یک نوزاد درآوردند+عکسشما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن