وقت گلگشت!


روزنامه توریسم تنها روزنامه گردشگری دنیاست که در 16 صفحه رنگی و تمام گلاسه از سوی موسسه رسانه ای بین المللی خبر منتشر می شود.
وقت گلگشت!

روزنامه توریسم تنها روزنامه گردشگری دنیاست که در 16 صفحه رنگی و تمام گلاسه از سوی موسسه رسانه ای بین المللی خبر منتشر می شود.

برای اشتراک روزنامه توریسم آن هم به نصف قیمت اینجا کلیک کنید.

 

صفحه اول روزنامه های کشوری واستانی؛یکشنبه هفتم مردادماه 97/تصاویر


روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.

روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.

در اینجا شما هر روز حوالی ساعت هفت صبح صفحه اول و جلد تمام روزنامه های ایران را مشاهده می کنید:
صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛چهارشنبه سوم مردادماه 97 /تصاویر


روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.
صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛چهارشنبه سوم مردادماه 97 /تصاویر

روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.

در اینجا شما هر روز حوالی ساعت هفت صبح صفحه اول و جلد تمام روزنامه های ایران را مشاهده می کنید:صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛ پنج شنبه 28 تیرماه 97 /تصاویر


روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.
صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛ پنج شنبه 28 تیرماه 97 /تصاویر

روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.

در اینجا شما هر روز حوالی ساعت هفت صبح صفحه اول و جلد تمام روزنامه های ایران را مشاهده می کنید:
 

حمایت حقوقی از گردشگران استان فارس


شب گذشته اعضای هیات مدیره کانون وکلای استان فارس از دفتر نمایندگی پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین در استان فارس بازدید کردند.

شب گذشته اعضای هیات مدیره کانون وکلای استان فارس از دفتر نمایندگی پایگاه خبری-تحلیلی توریسم آنلاین در استان فارس بازدید کردند.

 

در این دیدار احمد ابول پور یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای استان فارس گفت:یکی از اهداف کانون وکلای استان فارس ارتقای سازوکارهای حمایت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است.

وی افزود یکی از برنامه های آتی ما امضای تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان است با این هدف که به نیازهای حقوقی در این مقوله پاسخ گوییم.


ابول پور گفت:کمیسیون فرهنگ و هنر در کانون وکلای استان فارس تشکیل شده که یکی از اهدافش حمایت حقوقی از گردشگران و همچنین دفاع از هجمه به فرهنگ و تمدن و آثار تاریخی است.

صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛سه شنبه 19 تیرماه 97 /تصاویر


روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.
صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛سه شنبه 19 تیرماه 97 /تصاویر

روزانه روزنامه های مختلفی(اعم از سیاسی-اقتصادی-ورزشی) درکشورمان منتشر می شوند که هر کدام در نوع خود خواندنی هستند و مخاطبان خاص خود را دارند.

در اینجا شما هر روز حوالی ساعت هفت صبح صفحه اول و جلد تمام روزنامه های ایران را مشاهده می کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>