گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

انواع انحرافات جنسی و روش های درمان آن ها


اصطلاح انحراف جنسی به فعالیت جنسی یا رفتاری اطلاق می‌شود که از لحاظ آماری غیرطبیعی باشد؛ یعنی تعداد افراد کمی آن را انجام می‌دهند. از آنجایی که معمولاً دیدگاه‌های جاری در اجتماع در مورد مسائل جنسی با احساسات مردم آن جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد، سرپیچی از نُرم‌های مورد قبول عموم معمولاً به ایجاد نگرشی تحقیرآمیز و نسبت دادن برچسب‌های ناخوشایند به افراد و فعالیت‌های نابهنجار منتهی می‌گردد.

پزشکان و خصوصاً روان‌پزشکان به دلایل مختلف در کار خود ممکن است با افراد دارای انحراف جنسی روبه‌رو گردند. این افراد به دو دلیل به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند:

 • به دلیل برخورد با سیستم قانونی کشور نیاز است که ارزیابی پزشکی کاملی در مورد وضعیت آنان به عمل آید.
 • اینکه ناراحتی‌های روانی حاصل از اختلالات، آنان را برای رفع این ناراحتی‌ها به سوی مراکز درمانی کشانده است. این افراد ممکن است در مورد خود احساسات منفی شدیدی داشته باشند (حس تقصیر، شرمندگی یا نفرت از خود)، یا آنکه به دلیل گرایشات جنسی نابهنجاری که دارند، قادر به برقراری روابط درازمدت همراه با حس عاشقانه نباشند.

انواع انحرافات جنسی

 • تمایل جنسی به کودکان (بچه‌بازی)
 • پوشیدن لباس جنس مخالف (مخالف‌پوشی)
 • عورت‌نمایی (نمایشگری)
 • یادگارخواهی (شیءپرستی)
 • تماشای بدن عریان یا عمل جنسی (نظربازی)
 • مالیدن خود به اشیاء یا اشخاص دیگر (مالشگری)
 • خودآزاری و دیگرآزاری جنسی
 • تمایل جنسی به مردگان (مرده‌پرستی)
 • انحراف چندشکلی چندگانه

 

انواع انحرافات جنسی و روش های درمان آن ها

درمان انحرافات جنسی

شاید جدی‌ترین انحرافات جنسی (از میان آنهایی که در ICD-10 و راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی آورده شده‌اند)، تمایل جنسی به کودکان باشد که می‌تواند به رفتارهای خطرناک ضداجتماعی منتهی شود (سازمان بهداشت جهانی، 1992؛ انجمن روان‌پزشکان آمریکا، 1994).

درمان مشخصی برای این نابهنجاری وجود ندارد. تنها در مواردی که فرد دارای تمایل جنسی بیش از حد باشد می‌توان با استفاده از داروهایی که ترشح هورمون آندروژن را کاهش می‌دهند، تمایل جنسی فرد را کاهش داد. تمایل جنسی بیش از حد تعریف دقیقی ندارد. میل جنسی می‌تواند ضعیف، عادی و زیاد (بیش از حد) باشد و رفتار جنسی ممکن است برخی اوقات اجباری باشد که این لزوماً به معنای نابهنجار بودن آن نیست. افرادی که دارای فعالیت جنسی بیش از حد هستند و نشانه‌های تمایل برای انجام رفتارهای جنسی همراه با اجبار در آنان دیده می‌شود، گروهی را تشکیل می‌دهند که معمولاً استفاده از داروهای ضدآندروژن برای مقابله با تمایلات آنها توصیه می‌گردد.

 

مأخذ: کتاب کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی

خرید نسخه کامل کتاب در سایت کتابراه ketabrah.iraddup.center