گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

تاریخچه جواهرات و سنگ های قیمتی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سبک زندگی

بنابر یافته های باستان شناسان، اولین جواهرات از موارد طبیعی نظیر دندان حیوانات، استخوان، انواع صدف ها، سنگ و چوب ایجاد شده بود که این مسأله بعدها جنبه تزئینی پیدا کرده است.

به گزارش تلکسیران، کاربرد اولیه جواهرات، محکم و سفت کردن لباس بود و بعدها جنبه تزئینی نیز پیدا کرده است. البته گفته شده است که برخی از مواقع از سنگ های قیمتی به عنوان نماد مذهبی نیز استفاده شده است.

تاریخچه جواهرات و سنگ های قیمتی 

تاریخ شناسان احتمال می دهند که اولین سنگ های قیمتی به صورت تصادفی در هنگام جمع آوری غذا از میان رسوبات رودخانه یافت شده است. انسان های اولیه گمان می کردند این اشیای براق در جذب گرما و  نور کاربرد دارند. با رشد و ترقی انسان، به تدریج جواهرات به عنوان نمادی از مقام و ثروت و همچنین جهت حفاظت از شرارت و شفای بیماران مورد استفاده  قرار می گرفت. در طول تاریخ، از جواهرات به منظور زیبا سازی بدن استفاده می شد. از پابند و دستبند گرفته تا تزئینات کلاه، مو و غیره.

با توجه به یافته های تاریخ شناسان، "کرو مگنون ها" در حدود 10 تا 45 هزار سال قبل از میلاد مسیح از آفریقا به سوی خاورمیانه مهاجرت کردند . این اقوام در طول مسیر خود، اشیای عجیب را  جمع آوری کرده و آنها را به صورت جواهرات استفاده می کردند. امروزه، با یافتن این جواهرات می توان دریافت که آنها در طول مسیرشان از چه نواحی عبور کرده اند.

مأخذ: هفته نامه جواهر بازار

WWW.JAVAHERBNAZAR.COMaddup.center