گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

برای تقویت گوش چکار کنیم؟

ژنتیک و عوامل محیطی مانند صدا ها علت اصلی کاهش شنوایی در افراد است، اما روش هایی برای پیشگیری از افت و حتی تقویت شنوایی وجود دارد. بیشتر مشکلات شنوایی زمانی شروع می شوند که سلول های مویی موجود در حلزون گوش و یا گوش داخلی خوب کار نکنند یا بمیرند.

گوش عضوی است که برای شنوایی خلق شده و باید آن را از سرما و گرمای ناگهانی حفظ کنید. نفوذ آب و جانوران به داخل گوش برای آن زیانبار هستند. اگر این نوع عارضه مادرزادی باشد با دارو های گیاهی قابل درمان نخواهد بود، ولی ضعیف بودن مادرزادی شنوایی با دارو ها و روش ‏های طب سنتی کاهش می‏ یابد. لازم است حفره گوش را مرتب از چرک و عفونت زدود و پاک کرد. غدد داخلی گوش برای حفاظت ماده ای سمی ترشح می کنند تا از ورود هوا و پشه و سایر موجودات در گوش جلوگیری کنند. این ترشحات با گرد و خاک ترکیب شده و انسداد هایی را بوجود می آورد.

برای حفظ بهداشت گوش هر از گاهی لازم است مواد زائد از بخش های داخلی گوش پاکیزه شود، اما شستشو دهنده ها نباید شیمیایی باشند، بلکه ترکیبات طبیعی بر اساس دارو هایی که در طب سنتی مطرح بوده بهترین خواهند بود. در این شرایط نیروی شنوایی هم تقویت می شود.