گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اخبار تصویری

کاووس سیدامامی به خاک سپرده شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار تصویری
گروه عکس: مراسم تدفین کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق ظهر امروز برگزار شد. کاووس سیدامامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه امام صادق (ع) و فعال محیط زیست، ظهر امروز در در روستای امامه در شمیرانات تهران، به خاک سپرده شد.