گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اجتماعی

افزایش 180 میلیارد تومانی سقف حوزه حمل و نقل و ترافیک

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اجتماعی

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات بودجه هزینه ای شهرداری تهران تصویب شد و براساس آن 180 میلیارد تومان به بودجه حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در چهل و پنجمین جلسه شورا بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری تهران در حوزه هزینه ها بررسی و تصویب شد.

در ابتدای این جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح بودجه پیشنهادی 6 حوزه ماموریتی شهرداری تهران، گفت : بودجه سال 96 شهرداری تهران بالغ بر 17 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که شهرداری تهران برای سال 97 بودجه 17 هزار و 500 میلیارد تومانی را پیشنهاد داده است. بر اساس بررسی ها و بازنگری که در ردیف های درآمدی، بودجه 17 هزار و 430 میلیارد تومانی از سوی شورا پیشنهاد گردید که بر این اساس 70 میلیارد تومان درآمدها کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد :  در موازنه بین درآمدها و هزینه ها نیز به دلیل اهمیت ماموریت حمل و نقل و ترافیک 33 میلیارد تومان سهم ماموریت حمل و نقل و ترافیک افزایش پیدا کرده است لذا در این مورد با یک عدم توازن 100 میلیارد تومانی مواجه هستیم.

الویری در ادامه افزود : ما می توانیم به دو روش بودجه را بررسی کنیم یکی به صورت دستگاهی و یکی به صورت ماموریتی که در هر دو روش باید از کل به جز برسیم.

در ادامه جلسه جدول پیشنهادی کمیسیون بودجه به رای گذاشته شد که با 11 رای مخالف به تصویب نرسید.

همچنین محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا  پیشنهاد کاهش 180 میلیارد از حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری و اضافه شدن آن به حوزه حمل ونقل و ترافیک را ارائه کرد.

بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت : بخش اعظم این بودجه مربوط به حقوق و دستمزد در حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی است و این کاهش، این حوزه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

افشین حبیب زاده رییس کمیته عمران شورا به عنوان موافق، گفت :  بر اساس برنامه دوم شهرداری، می بایست  برای حوزه ماموریت حمل و نقل 40 درصد بودجه را در نظر بگیریم، این در حالی است که در سال گذشته سهم حوزه حمل و نقل ترافیک از بودجه 32 درصد بوده و امسال هم اینگونه است لذا  این اجحافی بوده که در حق ماموریت حمل و  نقل عمومی از سهم 40 درصدی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این رقم از سر جمع ماموریتی کم شود.

سید حسن رسولی نیز گفت ما برای سقف این امور 6 گانه ساعت ها وقت صرف کردیم و اگر بخواهد به یکی از این حوزه دست برده شود مساوی با کاهش سهم حقوق و دستمزد هاست و من مخالف جابجایی هستم.  

در پایان این پیشنهاد با 14 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه پیشنهاد افزوده شدن 150 میلیارد تومان به حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز از سوی اعضای این کمیسیون مطرح شد که از محل حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری کاسته شود.

در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای شورا سقف جدول ماموریت های شش گانه شهرداری تهران تنها با یک تغییرتصویب شد. براساس این تغییر 180 میلیارد تومان از حوزه ماموریتی هوشمند سازی کاهش و به حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.

همچنین پیشنهاد زهرا نژادبهرام پیرامون اختصاص بودجه ای ویژه برای زنان که پیش از این با موافقت و امضای اعضای شورا مواجه شده بود، رای لازم را کسب نکرد.

 نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورا، پیش از این گفته بود تلاش کرده  15 امضا را از میان اعضای شورای شهر جمع کند تا در بودجه سال 97 مبالغ مشخصی به حمایت از کارآفرینی زنان تعلق بگیرد. ارتقاء تاب آوری زنان و رفع فضاهای بی دفاع شهری در این هدف جای داشت.

 شهربانو امانی و احمد مسجدجامعی از موافقان پیشنهاد بودند، رسولی از مخالفان که معتقد بود نباید در این زمینه ازجمله آسیبهایی نظیر اعتیاد، تفکیک جنسیتی صورت بگیرد. مسجدجامعی اما به شرایط نابرابر زنان در مقایسه با مردان اشاره کرد.

 حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در مخالفت با پیشنهاد الحاق تخصیص بیست و پنج صدم درصد بودجه شهرداری در رفع فضاهای بی دفاع شهری و ارتقاء امنیت زنان در تهران گفت: من به عنوان یک مددکار اجتماعی نگاه جنسیتی به آسیب های اجتماعی را  اشتباه محرز می دانم.

وی با تاکید بر اینکه این گونه جامعه را وارد شکاف های جنسیتی نکنید، خاطرنشان کرد: این مساله به نفع زنان نیست؛ رویکرد جنسیتی را حذف کنید.

همچنین در این جلسه با پیشنهاد مجید فراهانی  و رای اعضاء شورای اسلامی شهر تهران، سازمان آتش نشانی موظف به ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی " آتشنشانان قهرمان" شد.

براساس این امر، فوق العاده خاص، کارکنان عملیاتی از مرتبه 4 تا 14 به جز مدیران در سال 1397 در چارچوب این تبصره پرداخت خواهد شد.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به حذف بنده 10 تبصره 4 مبنی بر اختصاص 15 میلیاردتومان برای ارائه وام از محل منابع بودجه عمومی و بودجه سازمان‌ها به کارکنان و مدیران رای دادند و این بند حذف شد.

 همچنین ناهیدخداکرمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با ارایه پیشنهاد به حذف بودجه تبصره 5 گفت: مطابق این تبصره شهرداری به سازمان‌های عام‌المنفعه کمک نقدی می‌دهد.

وی با بیان اینکه در کل 45 موسسه از شهرداری کمک دریافت می‌کنند، تصریح کرد: اتفاقا یکی از گره‌های کوری که مشکلات شهرداری را نهادینه کرده، همین بودجه‌های سرگردان است.

 عضو کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای تهران خاطر نشان کرد: شهرداری روزی 30 میلیارد تومان جریمه پرداخت دیون می‌دهد.

منبع: برنا