گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

درخشش فوق العاده سهراب با طعم رکوردشکنی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ورزشی

سهراب مرادی توانست در لیگ برتر رکورد یک ضرب دو ضرب و مجموع جهان را به صورت غیر رسمی بشکند.

ایسنا: سهراب مرادی توانست در لیگ برتر رکورد یک ضرب دو ضرب و مجموع جهان را به صورت غیر رسمی بشکند.

 در هفته اول لیگ برتر وزنه برداری که حکم رکورد گیری تیم ملی را نیز داشت، سهراب مرادی رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع جهان را شکست.

او در یک ضرب 190 کیلوگرم ( 2 کیلوگرم بیشتر از رکورد یک ضرب جهان)، 240 کیلوگرم ( 7 کیلوگرم بیشتر از رکورد دوضرب جهان) و مجموع 430 کیلوگرم ( 13 کیلوگرم بیشتر از رکورد مجموع جهان) وزنه زد و رکورد های یک ضرب، دوضرب و مجموع جهان را به صورت غیر رسمی شکست.


اما کیانوش رستمی که اولین حضور خود را در دسته 94 کیلوگرم تجربه کرد نتوانست نتیجه ای در رکورد گیری به دست آورد. رستمی در یک ضرب 180 کیلوگرم را ثبت کرد اما دو مرتبه 185کیلوگرم را انداخت.


در دوضرب هم وزنه های 225 و دو مرتبه 277 کیلوگرم را انداخت. او سپس با ناراحتی سالن را ترک کرد.