گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری حوادث

خسارت سیل در بخش کوهپایه شرق اصفهان

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار حوادث

با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای پایانی فصل بهار، روستاهایی در شرق اصفهان شاهد بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب بودند که باعخ خسارت به خانه ها و مزارع شد.

ایسنا: با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای پایانی فصل بهار، روستاهای کوهپایه روستاهای سید آباد، مزرعه یزدی، عطر افشان، بوران، جشوقان، مند آباد، علون آباد، حیدر آباد، علی آباد، دخر آباد، مجید آباد در شرق اصفهان شاهد بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب بودند که خساراتی به زمین های کشاورزی، 45 خانه وارد و همچنین موجب مصدوم شدن 150 نفر شد.