گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

وسایل خانگی هوشمند و آینده بشر


این آشپزخانه در نگاه اول به نظر معمولی می‌آید اما در واقع کارگاهی است پیشرفته که وسایل هوشمند آن همه به هم متصل اند. ابزارهایی که بناست خانه هوشمند آینده را شکل بدهند.

خبرگزاری مهر: این آشپزخانه در نگاه اول به نظر معمولی می‌آید اما در واقع کارگاهی است پیشرفته که وسایل هوشمند آن همه به هم متصل اند. ابزارهایی که بناست خانه هوشمند آینده را شکل بدهند.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنیدaddup.center