گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

واکنش عضو پایداری به نتایج انتخابات اخیر آمریکا

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس پستی درباره نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا منتشر کرد.

برترین ها: علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس پستی درباره نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا منتشر کرد.addup.center