گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

راه اندازی نهضت توابین در بین موافقان CFT!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

علیرضا رحیمی در توییت جدید خود در طعنه به مخالفان CFT نوشت: سال هاست گروهی همچنان در نهضت مانده اند. در حالی که نهضتی‌ها به دانشگاه رسیده اند.

برترین ها: علیرضا رحیمی در توییت جدید خود در طعنه به مخالفان CFT نوشت: سال هاست گروهی همچنان در نهضت مانده اند. در حالی که نهضتی ها به دانشگاه رسیده اند.

 addup.center