گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

ترامپ: سیاست اوباما درباره کودکان مهاجر بدتر بود

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

ونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاستهای مهاجرتی خود بخصوص در جنوب این کشور در مرز مشترک به مکزیک به انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا در دوره پیش از خود پرداخت.

برترین ها: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاستهای مهاجرتی خود بخصوص در جنوب این کشور در مرز مشترک به مکزیک به انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا در دوره پیش از خود پرداخت.

وی در توییتی نوشت:

سیاست دموکراتها در جداسازی کودکان در مرز در دوره اوباما بسیار بدتر از شیوه‌ای بود که ما درحال حاضر اتخاذ کرده‌ایم. تصاویر سال 2014 کودکان در قفس را به یاد بیاورید – در دوره اوباما. با اینحال اگر آنها را جدا نکنید مردم بسیار بیشتری خواهند آمد. قاچاقچیان از کودکان استفاده می‌کنند.addup.center