گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری حوادث

سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی چند سال است؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار حوادث

حسینی گفت: در گذشته از طریق تایید تبصره‌های شرایط سنی اساتید بازنشسته توسط هیات امنا، دانشگاه می‌توانست بازنشستگی اعضای هیئت علمی را به تعویق بیاندازد.

حسین حسینی  معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به منع به کارگیری اساتید بازنشسته در این دانشگاه گفت: براساس آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که از سوی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی با مرتبه استادی 70 سال و استاد یاری 35 سالگی و دانشیاری 67 تعیین شده است.

وی ادامه داد: اساتیدی که بازنشسته می شوند کماکان تدریس را ادامه خواهند داد و این موضوع روال طبیعی است. در شرایط فعلی دانشگاه تهران نیز به طور معمول از این ظرفیت استفاده می کند و با تصویب آیین نامه ابلاغی وزارت علوم فضای کافی برای تدریس استاد های جوان در دانشگاه ها بیشتر می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اضافه کرد: براساس آیین نامه از سوی وزارت علوم، اساتید پس از بازنشستگی در مرتبه پایان نامه می توانند  فعالیت کنند اما خدمت براساس امور اجرایی و کار به صورت رسمی در دانشگاه نخواهند داشت.

حسینی تصریح کرد: این آیین نامه در حال حاضر  در تمامی دانشگاه در حال اجراست اما در خصوص برخی از اساتید خارج از دانشگاه نظیر فرهنگستان هنر، قوانین خاص خودش را دارد.

وی ادامه داد: در گذشته در ذیل شرایط سنی که برای بازنشستگی اساتید تعیین شده بود، تبصره هایی وجود داشت که در صورت تائید هیات امنا، دانشگاه می توانست بازنشستگی اعضای هیئت علمی را هرسال به تعویق بیاندازد اما این تبصره ها در آیین نامه جدید حذف شده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اضافه کرد: اگر دانشگاه ها این مصوبه را اجرا کنند باید زیر نظر هیئت امنای دانشگاه مبدا به تصویب شده و سپس اجرایی شود اما در این بین ممکن است دانشگاهی بنا بر مقتضیات خود تصمیماتی دیگر اتخاذ کنند. به طور کلی بازنشستگی استاد قبلا می توانسته بین سن 70 تا 73 سالگی با نظر هیئت امنا ادامه فعالیت داشته باشد اما درحال حاضر سن تعیین شده همان 70 سال برای عضو هیئت علمی در مرتبه استادی است.

حسینی در پایان با اشاره به جذب سالانه اعضای هئیت علمی در دانشگاه تهران یادآورشد: امسال چیزی حدود 50نفر از اعضای هئیت علمی در دانشگاه تهران بازنششسته شدند و از طرفی دیگر 80 تا 100 نفر از اعضای هئیت علمی در این دانشگاه جذب می شوند.

انتهای پیام/ 

جذب سالانه حدود 100 نفر به اعضای هئیت علمی دانشگاه تهرانaddup.center