گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

کنسوئلا نونز: جامعه روژاوا با فلسفه اوجالان یکی شده است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی
???????در روزهای گذشته هیاتی هفت نفره از گروه ابتکار مادران صلح اینترناسیونالیست به روژاوا سفر کردند. کنسوئلا نونز یکی از این افراد بود که سخنگوی گروه فمنیست در مادرید اسپانیا است.


addup.center