گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

خطر نابودی جنگل های زاگرس با افزایش قاچاق چوب در ماه های اخیر

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

بریدن درختان تنومند زاگرس هر روز با ابعاد گسترده‌تری در حال انجام است.

به گزارش تلکسیران، به نقل از ای اف ان پرشین،  بریدن درختان جنگلی زاگرس در ماه های اخیر با سرعت هر چه بیشتر ادامه دارد.

تردد ماشینهایی که بار آنها درختان تنومند زاگرسی راست در داخل شهرها و جاده‌های کردستان هر روز در حال افزایش است که هنوز مورد توجه جدی مسئولین جنگلداری و منابع طبیعی منطقه قرار نگرفته است. 

به گفته‌ی یکی از مسئولین منابع طبیعی کردستان بیش از ده ها تن چوب و زغال قاچاق کشف شده است. روزانه دهها تن از درختان جنگل‌های طبیعی بارگیری و به خارج از جنگل های زاگرس منتقل می‌شود.

خطر نابودی جنگل های زاگرس با افزایش قاچاق چوب در ماه های اخیر

از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از تخریب 195 هکتار از جنگل‌های شاهین‌دژ در بستر رودخانه زرینه‌رود و صدور درختان قطع شده آن طی هفته اخیر است.

به دلیل ممنوع بودن قطع درختان شمال ایران، سودجویان به بریدن درختان جنگل های زاگرس روی می آورند و آنها را به نابودی می کشانند.

علاوه بر این زغال گیری از دیگر عوامل اصلی نابودی جنگلهای زاگرس می‌باشد. زغال‌گیری در جنگل های زاگرس به حدی افزایش یافته است که حجم گسترده‌ای از آن به سایر استانهای ایران فرستاده می‌شود.

یکی از فعالان محیطزیست در  کردستان با "بحرانی‌" توصیف کردن وضعیت جنگل‌های طبیعی زاگرس درخواست کرد تا با همکاری نهادهای محیط‌زیستی به مقابله با افراد سودجو برخیزند و با هر شیوه‌ی ممکن مقابل این روند تخریبی بایستند.addup.center