گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری گردشگری

کمبود اعتبار برای حفاظت از صد پل تاریخی لرستان

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار گردشگری

مدیر پایگاه پل‌های تاریخی لرستان از وجود صد پل تاریخی در این استان خبر داد که به دلیل کمبود اعتبار امکان حفاظت و مرمت آنها وجود ندارد.

مدیر پایگاه پل‌های تاریخی لرستان از وجود صد پل تاریخی در این استان خبر داد که به دلیل کمبود اعتبار امکان حفاظت و مرمت آنها وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، علی مصطفی نژاد (مدیر پایگاه پل های تاریخی لرستان) در نشست تخصصی میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل با ارایه گزارشی از سیل و اقدامات حفاظتی صورت گرفته در رابطه با پل های تاریخی استان لرستان گفت: استان لرستان حدود صد پل تاریخی کوچک و بزرگ دارد که این تعداد در پهنایی حدود35000 کیلومتر مربع (مساحت لرستان) قرار گرفته اند.

وی کشکان، کلهر، سی پله، زال، پلدختر، گاومیشان، کاسیان، ساربان، رنگین بان، هیزه، پل تنگ، چم آب برده، چالان چولان، کاکارضا، قلعه حاتم، دو آب، شاپوری ها و... را از جمله این پل ها برشمرد که برخی از آنها در سیل فروردین ماه 1398 آسیب دیده اند.

مدیر پایگاه پل های تاریخی لرستان با تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور حفاظت و استحکام بخشی پل های تاریخی لرستان گفت: در مقایسه ای که میان پل های تاریخی لرستان و 20پل شاخص جهان صورت گرفت مشخص شد که این پل ها خیلی ارزشمند هستند.

مصطفی نژاد با ابراز تأسف از کمبود اعتبارات برای حفاظت و نگهداری از پل های تاریخی استان لرستان تصریح کرد: تخریب و صدمه دیدن پل های تاریخی لرستان به دلیل کم کاری کارشناسان و حفاظت گران نیست بلکه به دلیل کمبود اعتباراتی است که به این حوزه تعلق گرفته است.

او با اشاره به شیوه معماری این پل های تاریخی تصریح کرد: در سیل اخیر پل های جدید مهندسی ساز بسیار بیشتر از پل های تاریخی آسیب دیدند.

سیل گنبد قابوس و مداخلات انسانی در منظر هیدرولیکی

عبدالمجید نورتقانی (سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس) دیگر سخنران این نشست علل رخداد سیل را در عوامل ایستاتیکی و دینامیکی دسته بندی کرد و گفت: در طول تاریخ سیل همواره در همه جای دنیا وجود داشته ولی نکته مهم این است که باید به سیل اجازه دهیم در مسیرش حرکت و در نهایت به دریا برسد.

او با اشاره به سیل فروردین 1398 افزود: فعالیت های شهر سازی، خط راه آهن، ساخت کمربندی شهر و... باعث نفوذ آب در شهر آق قلا شد.

وی با طرح این پرسش که ما به عنوان میراث بانان کشور در کجای این حوزه می توانیم وارد شویم تصریح کرد: عکس های هوایی از دهه های گذشته گواه این است که چه بلایی بر سر بستر تاریخی کشور آمده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس با بیان اینکه تا شعاع 15کیلومتری شهر گنبد تعدد آثار تاریخی وجود دارد که اغلب ثبت ملی شده اند، تصریح کرد: پس قطعا سازندگان گنبد قابوس در این هزار سال و اندی که از ساخت آن می گذرد تمهیداتی برای وقوع سیل اندیشیده اند که ما بدون توجه به آن شهر را توسعه و در بستر تاریخی مداخلاتی را انجام داده ایم.

او گفت: در وقوع سیل اخیر آب از مسیر طبیعی اش وارد شهر شد همان جایی که با خیابان کشی آن را دست کاری کرده بودیم و در نتیجه این اتفاقات جبران نا پذیر افتاد.

هیدرولیک پل و آب شستگی

دیگر سخنران این نشست مسعود قدسیان (استاد هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس) مواردی را خصوص هیدرولیک پل و آبشستگی مطرح کرد.

او گفت: هیدرولیک رودخانه اطلاعات ارزشمندی برای شناسایی و اجتناب از مشکلات احتمالی در برنامه ریزی، اجرا و گزارش مطالعات آینده را، براساس تجارب گذشته، ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه علت یا علل تخریب در پل ها یکسان نیستند، افزود: به طور کلی، علت اصلی تخریب پل ها، معمولا انحراف از استانداردهای طراحی سازه ای نیست؛ پل ها از بین می روند، زیرا نیرو ها و عوامل خارجی وارد بر پل ها فراتر از آستانه تحمل آن هاست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدم رعایت ضوابط هیدرولیکی به عنوان مهم ترین عامل تخریب پل ها گزارش شده است.

او با اشاره به اینکه در 100 سال گذشته نگاه به پدیده آبشستگی، علمی تر شده و دانشمندان و محققین درصدد شناخت پارامترهای مؤثر و میزان تأثیر آنها بر این پدیده و راهکارهای کاهش اثر آنها بوده اند، گفت: محققین زیادی به بررسی علت تخریب پل ها پرداخته اند و گزارشات زیادی مبنی بر تخریب پل ها در سراسر جهان، در اثر وقوع آبشستگی پیرامون پایه ها وجود دارد.

این استاد دانشگاه، تهیه اطلس/بانک اطلاعاتی پل های تاریخی، تهیه نقشه پهنه بندی سیل و خسارت ناشی از سیل در مناطق مورد نظر، تدوین استاندارد و دستورالعمل های تعیین خسارت به پل ها، گروه بندی پل ها با توجه به شرایط هر کدام، تدوین برنامه نظام نظارت و پایش پیوسته پل های تاریخی، تدوین دستورالعمل نظارت و پایش پل ها، تدوین دستورالعمل بررسی و تعیین آبشستگی احتمالی اطراف پایه/ کوله پل ها، تهیه برنامه مقاوم سازی پل های تاریخی در برابر سیل، تدوین استاندارد و دستورالعمل های مقاوم سازی پل های تاریخی و... را استراتژی مدیریت پل های تاریخی در برابر سیلاب عنوان کرد.

او گفت: استراتژی میراث فرهنگی در برابر سیلاب شامل؛ تهیه اطلس/بانک اطلاعاتی میراث فرهنگی و تقسیم بندی/درجه بندی آنها، تهیه نقشه پهنه بندی سیل در مناطق مورد نظر، گروه بندی میرات فرهنگی با توجه به شرایط هر کدام، تدوین برنامه نحوه نظارت و پایش پیوسته میرات فرهنگی تدوین دستورالعمل نظارت و پایش برای آثار تاریخی، تدوین نحوه مدیریت میرات فرهنگی در زمان وقوع سیل تدوین نحوه مدیریت و ارزیابی میرات فرهنگی پس از وقوع سیل و... می شود.

منبع: ایلنا