گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

نزار زکا آزاد شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

یک منبع آگاه از آزادی نزار زکا و تحویل وی به مقام لبنانی خبر داد.

یک منبع آگاه از آزادی نزار زکا و تحویل وی به مقام لبنانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی استار، توافق نهایی برای آزادی نزار زاکا شهروند آمریکایی ـ لبنانی که در سال 2015 میلادی در ایران بازداشت شد، آغاز شده است. یک منبع آگاه در این خصوص به دیلی استار گفت: قرار است که نزار زکا در چند ساعت آینده آزاد و به دولت لبنان تحویل داده شود.

این منبع گفت: تایید نهایی برای آزادی زکا کسب شده است و مقام های ایرانی و مقام های زندان اوین اجرای روند اداری برای آزادی نزار زکا را آغاز کردند.

سرتیپ عباس ابراهیم، مدیر اداره کل امنیت عمومی لبنان، برای تسهیل روند آزادی زکا به ایران سفر کرده است.

منبع: ایلنا