گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری حوادث

دستورالعمل علائم عمودی راهنمایی و رانندگی شهری تصویب شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار حوادث

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دستورالعمل علائم عمودی راهنمایی و رانندگی شهری مورد بحث قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.

به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد گفت: در جلسه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور دستورالعمل علائم عمودی راهنمایی و رانندگی شهری مورد بحث قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده 97 آئین نامه راهنمایی و رانندگی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مکلف شده است ضوابط و دستورالعمل های لازم را برای ساماندهی علائم افقی و عمودی در محدوده شهرها تهیه و ابلاغ کند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور همچنین اظهار کرد: قبل از تصویب این مصوبه شاهد پراکندگی و ناهماهنگی در نصب علائم در حوزه های شهری بودیم؛ لذا می بایستی کلیه ضوابط موجود جمع آوری و با تطابق آن با ضوابط بین المللی، یکسان سازی و یکپارچگی برای جلوگیری از سردرگمی رانندگان صورت می گرفت. بر این اساس موضوع ساماندهی علائم افقی و عمودی در دستور کار شورا قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات تخصصی و فنی سرانجام پیشنهاد نهایی به تصویب شورا رسید.

منبع: ایلنا


addup.center