گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

ثبت مصدومان آخرین چهارشنبه سال ؛ 2082 نفر

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

سرپرست اورژانس کشور گفت :در مجموع در تاریخ 22 اسفندماه 2082 مصدوم به ثبت رسید.

به گزارش ایسکانیوز دکتر پیر حسین کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت : با توجه به جمع آوری آمار مصدومین چهارشنبه سوری، شاهدکاهش تلفات نسبت به سال گذشته بودیم.
در مجموع در تاریخ 22 اسفندماه 2082 مصدوم به ثبت رسید.