گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

انصاری‌فرد جانشین ترابیان شد

محمدحسن انصاری‌فرد به عنوان رییس جدید کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب شد. طی حکمی از سوی مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، محمدحسن انصاری‌فرد به عنوان مشاور و رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب شد. پیش از این عباس ترابیان به عنوان رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی فعالیت داشت که مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای جداگانه از زحمات او تقدیر و تشکر کرد. ترابیان به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان از کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی استعفا داد اما گفته می‌شود او همچنان در این کمیته مشغول است و تقریبا هر روز در دفترش حضور دارد. حالا باید دید با حضور محمدحسن انصاری‌فرد باز هم ترابیان به کمیته فوتسال مراجعه می‌کند یا نه.

360-9addup.center