گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

درخواست سفر به ایران از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل


جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در راستای جلب همکاری و گفت و گو با دولت ایران خواستار سفر به کشورمان شد.

ایران آنلاین /از آنجایی که گزارشگران سازمان ملل طی چند سال گذشته چهره واقعی از ایران نشان نداده و همواره حقوق بشر در ایران را زیر سوال برده اند مسئولان و مردم نگاه خوشبینانه ای به این گزارشگران نداشته اند اما این بار جاوید رحمان گزارشگری که چندی قبل از سوی سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر در ایران منصوب شد در اطلاعیه ای خواستار سفر به ایران و جلب همکاری و گفت و گو با دولت جمهوری اسلامی ایران شد. اaddup.center