گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سایر

سازمان تبلیغات سکونتگاه های غیررسمی را بعنوان آسیب مدنظر قرار دهد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سایر

اقتصاد ایران: اصفهان – مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی سکونتگاه‌های غیررسمی را به عنوان آسیب اجتماعی مدنظر قرار دهد.

غلامرضا محمدی صبح چهارشنبه در نشست مدیران ادارات و مجموعه‌های وابسته استان اصفهان با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: پنج آسیب در دستور کار کشور قرار گرفته و قرار است مجموعه اجرایی به این موضوعات بپردازد که البته باید بررسی کنیم سازمان تبلیغات در کدام آسیب امکان حضور موثر دارد و در صورت اولویت بندی میان آسیب‌ها بدون توان سازمان به کدام مورد از آسیب‌های اجتماعی باید بیشتر پرداخت.

وی با بیان اینکه اعتیاد، طلاق، فساد و فحشا و حاشیه نشینی که در دل خود سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده را نهفته دارد چهار اولویتی است که در حال حاضر در در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: از دیدگاه من اهمیت موضوع حاشیه نشینی به ویژه سکونتگاه‌های غیر رسمی برای سازمان تبلیغات بیشتر است چراکه آسیب مادر تلقی می‌شود و بستری برای افزایش طلاق اعتیاد و آسیب هایی مانند خشونت، زد و خورد و غیره است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و انفورماتیک سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: بدین ترتیب اگر آسیب حاشیه نشینی 11.5 میلیون نفر یعنی حدود 12 درصد از جمعیت کشور را در بربگیرد و از میان برود، دیگر آسیب ها بیش از 15 درصد کاهش پیدا می کند.

طلاق اولویت دوم سازمان در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی

محمدی با اشاره به اینکه در حوزه کاهش آسیب‌هایی مانند اعتیاد و طلاق نهادهایی مانند بهزیستی و نیروی انتظامی بهتر می‌تونند وارد عمل شوند، ابراز داشت: البته در ارتباط با اولویت دوم آسیب‌های اجتماعی یعنی طلاق سازمان تبلیغات به عنوان مشاور دینی می‌تواند وارد شود اما اولویت نخست ما باید در ارتباط با اقداماتی در راستای مناطق حاشیه‌نشین و یا به عبارت بهتر سکونتگاه‌های غیر رسمی باشد.addup.center