گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

40درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است!


سیدمحمدصادق الحسینی در توییتر خود در مورد معافیت مالیاتی در ایران مطلبی نوشت.

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدصادق الحسینی نوشت: وزیر اقتصاد در جلسه اقتصاددانان گفتند 40 درصد اقتصاد قانونا معاف از مالیات است! این فرار مالیاتی نیست. فرار د بخشی اتفاق می افتد که مشمول مالیات است اما 40درصد کلا معافند!

از دکتر دژپسند می خواهیم کلیه حوزه های معاف و میزان مالیات تخمینی هر کدام را اعلام کنند تا مردم تصمیم بگیرند.addup.center