گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

نرخ مصوب انواع گوشت قرمز در ماه رمضان


نرخ مصوب انواع گوشت قرمز در ماه رمضان در تصویر زیر قابل مشاهده است.
به گزارش افکارنیوز،

نرخ مصوب انواع گوشت قرمز در ماه رمضان در تصویر زیر قابل مشاهده است.