گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

دستکاری آماری، نرخ بیکاری را کاهش داد؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

کاهش 1.5 درصدی نرخ بیکاری در نیمه اول امسال با طرح این موضوع که تغییر شاخص جمعیتی در این کاهش بی‌تاثیر نبوده است همراه شد، با این حال بررسی روند نرخ بیکاری در دو شاخص جمعیتی 10 ساله و 15 ساله به بالا نشان داد که تفاوت بین دو گروه به حداکثر 0.1 درصد رسیده و در نرخ، نوسان قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.

اعتمادآنلاین| اخیرا مرکز آمار نتایج بررسی طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد، با این تفاوت که شاخص بررسی را نسبت به سال های گذشته تغییر داده و جمعیت 15 ساله و بیشتر را جایگزین 10 ساله و بیشتر کرده بود.

از سویی دیگر نرخ بیکاری در تابستان به 10.5 درصد رسیده بود که در مقایسه با تابستان سال گذشته 1.8 درصد و نسبت به زمستان پارسال تا 1.5 درصد کاهش داشت، روند کاهشی نرخ بیکاری با توجه به شرایط اقتصادی موجود در مواردی این شائبه را ایجاد کرد که تغییر شاخص جمعیت آماری مورد بررسی در این روند موثر بوده است؛ به گونه ای که جمعیت 15 ساله به بالا کمتر از 10 ساله بوده و به طور طبیعی تعداد بیکاران کاهش پیدا می کند.

اما آن چه که مرکز آمار در این رابطه مطرح کرد، از این حکایت داشت که بررسی نرخ بیکاری طی چندین سال گذشته در دو گروه 10 ساله و بیشتر و 15 ساله و بیشتر تفاوتی در نرخ بیکاری ایجاد نمی کند و حداکثر به یک دهم درصد می رسد.

دلیل مرکز آمار برای تغییر سن جمعیت مورد بررسی به این برمی گشت که برای فراهم کردن سازگاری بیشتر در بررسی روندها و انجام مقایسه های بین المللی، باید با تحولات کشورهای دیگر هماهنگ شد که آنها 15 ساله و بیشتر هستند و از سوی دیگر قانون کار در زمینه سن ورود به کار افراد 15 سال به بالا را مجاز به انجام کار می داند، از این رو شاخص های عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت 15 ساله و بیشتر محاسبه و ارائه خواهد شد ولی همچنان شاخص های مربوط به جمعیت 10 ساله و بیشتر نیز به تمام کاربران و گزارش مرکز آمار ارائه می شود.

در عین حال که محاسبه نرخ بیکاری در تمامی فصول از سال 1384 تاکنون با هر دو شاخص 10 ساله و 15 ساله به بالا بیانگر تغییر قابل توجهی در نرخ بیکاری نیست و در برخی بازه های زمانی به 0.1 درصد می رسد.

منبع: ایسنا