گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری خودرو

نه انتصابات نه حساب‌های خودروسازان شفاف نیست


یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارت صنعت کارهای نکرده زیاد دارد، نه انتصابات نه حساب‌های خودروسازان شفاف نیست. حمید گرمابی گفت: حساب‌های خودروسازان نامشخص است و نمی‌شود گفت چه مقدار بدهی و طلب و ضرر و سود دارند‌. باید املاک و دارایی هایشان را به روز کنند که نکردند. هر خودروساز حدود hellip


یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارت صنعت کارهای نکرده زیاد دارد، نه انتصابات نه حساب‌های خودروسازان شفاف نیست.
حمید گرمابی گفت: حساب‌های خودروسازان نامشخص است و نمی‌شود گفت چه مقدار بدهی و طلب و ضرر و سود دارند‌. باید املاک و دارایی هایشان را به روز کنند که نکردند. هر خودروساز حدود صد شرکت زیرمجموعه دارد که باید مشخص شوند. در مجموع حساب‌ها واضح و شفاف نیست.
وی افزود: آقای رحمانی انتصاباتی هم داشتند که آنقدر روابط پیچیده و غیرشفاف است که نمی‌شود به درستی در مورد انتصابات قضاوت کرد‌. بیش از شش ماه است تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در جریان است که گزارشش ظرف چند هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود و در آن برخی مسایل مشخص می‌شود. قطعه‌سازها همچنان به خاطر تاخیرهای طولانی در پرداخت طلبشان نارضایتی دارند که قرار است به کمیسیون بیایند و مسایلشان را مطرح کنند. هنوز در قضیه خودرو کارهای نشده که وزارت صنعت باید سامان دهد کم ‌نداریم. یک سری وام برای پرداخت طلب قطعه‌سازان، به خودروسازها پرداخت شد اما بدهی خودروسازها بیشتر از این حرف‌هاست.