گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری خودرو

قیمت جدید و قطعی خودروی سیتروئن C3 اعلام شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار خودرو

بر اساس نامه دریافت شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت محاسباتی خودروی سیتروئن C3 اعلام شد.

قیمت نهایی محصول 201/826/000
تخفیف 31/033/000
سود مشارکت 4/660/000
تاخیر در اعلام 2/396/000
قیمت قابل پرداخت توسط مشتری 103/736/000

توضیحات
قیمت های درج شده به تومان است.
مبلغ پیش پرداخت توسط مشتری 60 میلیون تومان بوده است.

منبع : ایران جیبaddup.center