گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری فرهنگی

اروپا شرایط سختی برای پیروان ادیان دارد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار فرهنگی

به تازگی کنگره سه روزه اروپا با حضور نمایندگان ادیان، حوزه سیاست و علم در شهر پادربورن آلمان برگزار شد. «بدون دین، اروپا غیرقابل‌تصور است، علاوه بر این، برای حفظ پروژه صلح اروپا ضروری است که در آینده پیروان ادیان با سنت‌های مختلف خود در جوامع اروپایی حضور داشته باشند.» نتیجه این کنگره است.

به گزارش ادیان‌نیوز، در این کنگره،نمایندگان مذاهب مختلف درباره مسائل مهم یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و همچنین درمورد اینکه چگونه پیروان این ادیان می‌توانند آینده‌ای مشترک بسازند، به بحث و تبادل‌نظرپرداختند. در این مراسم آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان از نیازمتقابل اروپا و مسلمانان به یکدیگر گفت.

والتر روتشیلد، روحانی یهودی یکی ازسخنرانان اصلی این مراسم بود.

او گفت: دولت‌ها و ادیان به هموابسته نیستند. بنابراین اینکه پیروان ادیان در آینده اروپا چه نقشی دارند، بهخودشان بستگی دارد و به دولت‌ها ارتباطی ندارد.

وی به ایده «تمدن یهودی-مسیحی» اشارهکرد و گفت: برای اجرای این ایده خیلی دیر شده است، چراکه امروزه تعداد اندکی از یهودیاندر اروپا زندگی می‌کنند. ایده «تمدن یهودی-مسیحی» ساختار درستی ندارد و هدف آن حذفمیراث اسلامی در اروپا است.

او معتقد است: از لحاظ تاریخی،مسلمانان نه‌تنها ناظر مسائل اروپا بوده‌اند، بلکه با مسیحیان در اسپانیا یا سیسیلنیز تبادلاتی داشته‌اند. در حال حاضر بسیاری از تحولات تاریخی و نشانه‌هایی که ازقرن‌های گذشته به‌جامانده، بیانگر حضور مسلمانان در اروپا است. بنابراین اروپا نیازبه مسلمانان دارد و مسلمانان به اروپا نیاز دارند. درک درستی از این موقعیت می‌توانداز یک مسلمان، یک وطن‌پرست اروپایی بسازد.

مازیک درباره همزیستی در اروپا گفت:من می‌خواهم از کلمه احترام در این زمینه استفاده کنم و فکر می‌کنم ما با احترامبه هم، می‌توانیم قدرت تحمل خود را افزایش دهیم و بهتر یکدیگر را درک کنیم. در اینزمینه بحث و گفت‌وگو نیز می‌تواند سودمند باشد. چراکه به ما نشان می‌دهد؛ ادیانشباهت‌های زیادی به هم دارند.

ولفرام آیلنبرگر، فیلسوف و نویسند? غیرمذهبیاز دیگر سخنرانان این مراسم بود. او گفت: نقش اروپا در تاریخ بیش‌ازحد زیاد بودهاست، اما در حال حاضر که به نظر می‌رسد؛ جایگاه سابق را ندارد، دچار ناآرامی‌هایفرهنگی شده است. اکنون این وظیفه پیروان ادیان در اروپا است که به مشکلات فرهنگیتوجه کنند و خودپسندی اروپایی را کنار بگذارند.

اروپا از نظر آنته شاوان، سفیر سابقآلمان در واتیکان شرایط سختی برای پیروان ادیان دارد. او در سخنرانی خود خاطرنشانکرد که در حال حاضر 80 درصد از جمعیت جهان بر اساس اعتقادات دینی خود زندگی می‌کنند و دراروپا نیز باید این شرایط حاکم شود.

اسقف هاین از دیگر شرکت‌کنندگان اینبرنامه، صحبت‌های او را کامل کرد و در پایان سمینار گفت:اروپا بدون وجود ادیان یکاروپای ناقص است.

انتهای پیام/مaddup.center