گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

کارگردان «سرخپوست»: نقدهای فراستی را مثل یک فیلم آمریکایی جذاب می بینم

آخرین خبر/ واکنش کارگردان «سرخپوست» به تعریف و تمجید مسعود فراستی از این فیلم:نقدهای مسعود فراستی را مثل یک فیلم آمریکایی جذاب می بینم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید


addup.center